دستگاه نان جو

  • کوره پخت 42 قالب و 52 قالب
  • قابلیت دو تایی کردن قالب ها (در واقع قالب 42 تایی می شود 84 قالبی و 52 قالبی می شود 104 قالبی)
  • قسمت درار نان اتوماتیک از کوره خارج می شود 
  • امکان افزودن خشک کن برای گرفتن رطوبت نان