دستگاه نان بستنی ایتالیایی نیمه اتوماتیک خطی

  • کوره خطی نیمه اتوماتیک
  • قابلیت تولید انواع نان ستنی شیرین شامل :
  1. نان سوربن شکلاتی
  2. نان کاسه ای (بستنی اسکوپی)
  3. نان ساندویچی (بستنی رولی)
  4. نان جو
  • کد : Dtm42-1500